Comosystems

COMOSYSTEMS is ongegeneerd trots op zijn slogan “De historische en wetenschappelijke referentie op het gebied van elektromagnetische compensatie”. Het bedrijf biedt aan het publiek en deskundigen :

  • 10 jaar biologische en klinische experimenten in ziekenhuizen en onafhankelijke universitaire laboratoria
  • 15 jaar experimenten in universitaire laboratoria, uitgevoerd door wetenschappelijke experts van over de hele wereld. Het laat zien wat de belangrijkste redenen zijn om zich te beschermen tegen de biologische effecten van elektromagnetische velden in onze omgeving en de mogelijke gevolgen daarvan voor de gezondheid.
  • Efficiëntie bevestigd in internationale wetenschappelijke publicaties “met leescomité”.

De heer Maurice Fillion-Robin, van de Farmaceutische Laboratoria, ontwikkelde met een handvol avant-garde artsen de CMO-technologie in een tijd waarin de kwantumtechnologie deuren opende naar veelbelovende mogelijkheden. De CMObiotechnologie (compensating magnetic oscillator technology) is erop gericht de effecten van golven op cellulair niveau te filteren, te compenseren en in evenwicht te brengen. Het heeft zonder twijfel zijn doeltreffendheid bewezen bij de bescherming van de levenden.

De Russen waren ongetwijfeld de eersten die zich serieus met deze kwestie gingen bezighouden en in 1953 het Elektromagnetisch Laboratorium van het Onderzoeksinstituut voor Arbeidsgeneeskunde (Leonid Paltsev) oprichtten In de jaren negentig hebben onderzoekers als Brian David Josephson, Luc Montagnier en Martin Chaplin de geheugenen informatie-eigenschappen van water aangetoond, waardoor de relatie tussen elektromagnetische velden en water in het menselijk lichaam beter kan worden verklaard: magnetische compensatie oscillator neutraliseert de effecten van schadelijke golven.